اخبار آتی سنگ

گالری تصاویر حضور آتی سنگ در نمایشگاه های داخلی و خارجی

گروه آتی سنگ در راستای معرفی بهتر محصولات و ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان محترم توجه ویژه ای به نمایشگاههای داخلی و...

معرفی مرمریت زیبای سیلک امپرادور(پرشین سیلک)

کشف سنگی مستحکم و زیبا با رنگ خاکستری گرم و دارای بهترین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مربوط می شود به کشف و استخراج معدن باقرآباد ...

تصاویر و اطلاعات موجودی پرشین سیلک در گروه آتی سنگ

شما می توانید از این بخش به راحتی تصویر و سایر اطلاعات اسلب و تایل پرشین سیلک اعم از سایز ، سورت و متراژ ....

معرفی کارخانه های گروه آتی سنگ

گروه آتی سنگ هم اکنون مشغول به تولید پرشین سیلک در شش کارخانه مستقر در استان فارس می باشد.در این بخش به معرفی کارخانه ها و نمایشگاه ...

موجودی های سیلک امپرادور(پرشین سیلک)

کد : 87B

نوع : پرشین سیلک (بیات)
سورت : خاکستری با هاله سفید(ابری)
ابعاد:160*180
ضخامت : 2 سانتی متر
تعداد : 48 شیت 
متراژ: 138.24 مترمربع
موجود در : کارخانه آتی لند  
کد : 122A

نوع : پرشین سیلک(بیات)
سورت : خاکستری تیره بدون سفیدی
ابعاد : 150*240
ضخامت : 2 سانتی متر
تعداد : 54 شیت
متراژ : 194.4مترمربع
موقعیت : کارخانه آتی لند
 
                                                  ادامه مطلب...

کد :171B

نوع : پرشین سیلک (بیات)
سورت : خاکستری تیره بدون سفیدی
ابعاد : 160*190
ضخامت : 2 سانتی متر
تعداد : 40 شیت 
متراژ: 121.6مترمربع
موقعیت: کارخانه آتی لند


 
کد : 110B

نوع:پرشین سیلک(بیات)
سورت : خاکستری لایت (ابری)
ابعاد:140*160
ضخامت:2 سانتی متر 
تعداد: 30 شیت
متراژ:67.2 مترمربع
موقعیت : شوروم شمس اباد

                                                 ادامه مطلب...

کد:218A

نوع:پرشین سیلک (بیات)
سورت: بوک مچ
ابعاد: 170*170
ضخامت:2 سانتی متر
تعداد : 25 شیت
متراژ:72.25مترمربع
موقعیت : کارخانه آتی لند
کد : 192B

نوع : پرشین سیلک(بیات)
سورت: خاکستری دارک (با هاله های سفید)
ابعاد : 170*170
ضخامت:2 سانتی متر
تعداد : 38 شیت
متراژ:109.82مترمربع
موقعیت:کارخانه آتی لند
                                            ادامه مطلب...